Executor Bucuresti - detalii

Executor Bucuresti – informatii generale

Executor Bucuresti Sersea Adrian-Eugen este competent sa efectueze acte de executare silita in circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti. Activitatile pe care biroul executor judecatoresc Sersea Adrian-Eugen le desfasoara se incadreaza in cele traditionale, cum sunt recuperarea creantelor, procese verbale de constatare, proceduri de executare silita. Cei care pot apela la serviciile unui executor Bucuresti sunt persoanele care necesita solutionarea problemelor ce intra in aria activitatii executorilor judecatoresti din Municipiul Bucuresti.

Executor Bucuresti - Sersea Adrian-Eugen

Puteti apela la serviciile executor Bucuresti Sersea Adrian-Eugen pentru probleme cum sunt notificarea actelor judiciare si extrajudiciare, comunicarea actelor de procedura, recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante, aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca, constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila, intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila. Executor Bucuresti Sersea Adrian-Eugen realizeaza, de asemenea, si executari directe precum evacuari, vizitarea minorului dar si indirecte precum urmarirea mobiliara a creantelor si urmarirea imobiliara a creantelor, popriri si alte probleme ce tin de aria de activitate a unui executor judecatoresc. Astfel atunci cand aveti nevoie de consilierea si ajutorul unui asemenea specialist, apelati cu incredere la serviciile oferite de Sersea Adrian-Eugen, executor Bucuresti.

inchide
 

» Onorarii

Activitatea prestată

Onorarii minime

Onorarii maxime

Notificarea şi comunicarea actelor de procedură

20 Ron

400 Ron

Executări directe:

Evacuări

150 Ron

Persoană fizică 2.200 Ron
Persoană juridică 5.200 Ron

Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului

50 Ron

1.000 Ron

Vizitarea minorului

50 Ron

500 Ron

Puneri în posesie, grăinţuiri, servituţi, predări de bunuri, etc.

60 Ron

Persoană fizică 2.200 Ron
Persoană juridică 5.200 Ron

Desfiinţarea de lucrări sau construcţii

150 Ron

Persoană fizică 2.200 Ron
Persoană juridică 5.200

Proces-verbal de ofertă reală

50 Ron

350 Ron

Executări indirecte:

Urmărirea mobiliară a creanţelor

Creanţe ≤ 1.000 Ron = 60 Ron
Creanţe > 1.000 Ron = 60 Ron + 2%

‹ 50.000 Ron = 10%;
50.001 - 80.000 Ron = 3%;
80.001 - 100.000 Ron = 2%
> 100.000 Ron = 1%

Urmărirea imobiliară a creanţelor

Creanţe ≤ 1.000 Ron = 150 Ron
Creanţe >1.000 Ron = 150 Ron + 2%

‹ 50.000 Ron = 10%
50.001 - 80.000 Ron = 3%
80.001 - 100.000 Ron = 2%
> 100.000 Ron = 1%

Poprire

Creanţe ≤ 1.000 Ron = 60 Ron
Creanţe > 1.000 Ron = 60 Ron + 2%

‹ 50.000 Ron = 10%;
50.001 - 80.000 Ron = 3%;
80.001 - 100.000 Ron = 2%;
> 100.000 Ron = 1%
0

Protestul de neplată la cambie, bilet la ordin şi cecuri

150 Ron

400 Ron

Constatarea unor situaţii de fapt şi inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedură civilă)

100 Ron

Persoană fizică 2.200 Ron
Persoană juridică 5.200 Ron

Vânzarea la licitaţie publică a bunului ce face obiectul împărţelii judiciare

150 Ron

2.200 Ron

Sechestrul asigurator

100 Ron

Persoană fizică 1.200 Ron Persoană juridică 2.200 Ron

Sechestrul judiciar

100 Ron

Persoană fizică 1.200 Ron
Persoană juridică 2.200 Ron

Poprirea asiguratorie

100 Ron

Persoană fizică 1.200 Ron
Persoană juridică 2.200 Ron

Orice alte acte sau operaţiuni date prin lege

50 Ron

200 Ron

Confiscări

10% din valoarea realizată

10% din valoarea realizată

Consultaţii în legătură cu constituirea actelor execuţionale

20

200