» Cerere executare

Dacă doriţi, puteţi descărca în PC-ul dvs. un model, o puteţi face făcând click aici!

Pentru inregistrarea unui dosar de executare sunt necesare: cererea de executare și titlul executoriu in original.

ACTE SI CHELTUIELI NECESARE PENTRU A DESCHIDE UN DOSAR DE EXECUTARE

1. Titlul executoriu in original (în cazul hotarârilor judecătorești este necesar un exemplar legalizat cu mențiunea definitv; în cazul titlurilor executorii, altele decît hotărârile judecătorești, acestea vor trebui învestite cu formulă executorie).

2. Cerere de executare, dupa modelul regasit aici. NOTA: In cazul executării silita imobiliare: – se va achita la sediul Biroului Executorului Judecătoresc “Sersea Adrian Eugen” suma de 200 lei, reprezentind contravaloarea taxelor percepute de Cartea Funciara pentru intabularea somatiei, eliberarea unui extras de informare privind imobilul care se executa si alte activitati specifice procedurii executarii silite imobiliare; – în cazul în care se impune necesitatea efectuării unei expertize pentru stabilirea valorii de piață a imobilului urmărit, creditorul va trebui să avanseze onorariul expertului tehnic, onorariu ce va fi stabilit de către expertul tehnic în funcție de complexitatea lucrării. In cazul in care partea creditoare dorește instituirea popririi la toate unitățile bancare din Bucuresti: – se va achita (suplimentar fata de onorariul initial) suma de 180 lei, care reprezinta contravaloarea timbrelor postale aferente expedierii adreselor de poprire.

Servicii oferite

Serviciile pe care Birou Executor Judecătoresc "Sersea Adrian-Eugen" le oferă sunt următoarele: