Executari - detalii

Executari – informatii generale

Executari silite in vederea recuperarii cu celeritate a creantelor comerciale, civile sau a celor rezultate in urma unor cauze penale, creante constatate printr-o hotarire judecatoreasca (civila, comercialsa sau penala), sentinta arbitrala sau prin alte titluri executorii (bilete la ordin, cambii, CEC-uri, contracte de imprumut, contracte de leasing, etc.), se numara printre serviciile puse la dispozitie de catre birou executari Sersea Adrian-Eugen. Activitatea prestata se realizeaza cu respectarea stricta a cadrului juridic ce reglementeaza activitatea executorilor judecatoresti, cu profesionalism si respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor si ale altor persoane interesate, fara nici un fel de discriminari. De asemenea, executari directe si indirecte, popriri, confiscari, consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale si alte asemenea servicii sunt oferite de catre birou executor judecatoresc Serdea Adrian-Eugen.

Executari realizate cu respectarea stricta a cadrului juridic

Executari Bucuresti se pot realiza de catre birouri de executori judecatoresti ce au competenta sa efectueze acte de executare silita in circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti, asa cum se intampla cu biroul pentru executari judecatoresti Sersea Adrian-Eugen. Experienta, competenta, seriozitatea si profesionalismul sunt calitati ce recomanda biroul executor judecatoresc Sersea Adrian-Eugen, astfel, deci, puteti apela cu incredere la serviciile puse la dispozitie, atunci cand acestea se refera la orice tip de executari.

inchide
 

» Acte Necesare

Cerere executare

Pentru inregistrarea unui dosar de executare sunt necesare: cererea de executare și titlul executoriu in original.

ACTE SI CHELTUIELI NECESARE PENTRU A DESCHIDE UN DOSAR DE EXECUTARE

1. Titlul executoriu in original (în cazul hotarârilor judecătorești este necesar un exemplar legalizat cu mențiunea definitv; în cazul titlurilor executorii, altele decît hotărârile judecătorești, acestea vor trebui învestite cu formulă executorie).

2. Cerere de executare, dupa modelul regasit aici.

Cerere notificare

ACTE SI CHELTUIELI NECESARE PENTRU INREGISTRAREA UNEI NOTIFICARI

1. Notificarea în trei exemplare originale.
2. Cerere în vederea comunicarii unei notificari, dupa modelul regăsit aici.
3. Taxa de timbru de 4 lei.

Servicii oferite

Serviciile pe care Birou Executor Judecătoresc "Sersea Adrian-Eugen" le oferă sunt următoarele: