Executari Bucuresti - detalii

Executari Bucuresti – informatii generale

Executari Bucuresti realizate cu profesionalism si cu respectarea stricta a cadrului juridic ce reglementeaza activitatea executorilor judecatoresti, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor si ale altor persoane interesate, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala, reprezinta domeniul de activitate al biroului executor Bucuresti Sersea Adrian-Eugen. Executari Bucuresti pot fi realizate de catre birourile de executori judecatoresti ce sunt competente sa efectueze acte de executare silita in circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti.

Executari Bucuresti – activitati specifice

Aria de activitate a unui birou executari Bucuresti se intinde pe intreg cuprinsul Municipiului Bucuresti rezolvand probleme cum sunt, notificarea actelor judiciare si extrajudiciare, comunicarea actelor de procedura, popriri, protestul de neplata la cambie, bilet la ordin, constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila), procese-verbale de oferta reala, confiscari, consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale. De asemena, executari Bucuresti directe si indirecte precum evacuari, puneri in posesie, urmarirea mobiliara si imobiliara a creantelor intra tot in atributiile unui birou executor Bucuresti. Birou executor judecatoresc Sersea Adrian-Eugen realizeaza asemenea activitati specifice, astfel, puteti apela cu incredere in vederea unor executari Bucuresti.

inchide
 

» Servicii