» Despre noi

   BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC „SERSEA ADRIAN EUGEN” desfăşoară activităţile specifice executării silite în vederea recuperării cu celeritate a creanţelor comerciale, civile sau a celor rezultate în urma unor cauze penale, creanțe constatate printr-o hotărîre judecătorească (civilă, comercială sau penală), sentință arbitrală sau prin alte titluri executorii (bilete la ordin, cambii, CEC-uri, contracte de împrumut, contracte de leasing, etc.).
   Totodata, prin personalul propriu, procedăm la actualizarea debitului sau la calculul dobînzii legale (în situația în care prin titlul executoriu debitorul a fost obligat la plata acesteia), fără costuri suplimentare.
   De asemenea, asigurăm punerea în executare a titlurilor executorii privind: evacuarea, desființarea de construcții și lucrări, punerea în posesie, grănițuirea, precum și orice alte activități prevăzute de lege.
   În exercitarea atribuțiilor legale, Biroul nostru poate să întocmească procese verbale de constatare a ofertei reale de plată urmate de consemnațiune, poate realiza punerea în întîrziere a debitorilor prin notificări, efectuarea constatărilor de fapt, aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanță, comunicare actelor de procedură, la dispoziția instanței, în vederea evitării vicilor de procedură.
   Flexibilitatea politicii noastre de onorarii asigura tuturor justitiabililor punerea în practica a dispozitiilor instantelor de judecata, sumele avansate pentru executarea silita fiind recuperate de la debitor.
   BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC „SERSEA ADRIAN EUGEN” este competent să efectueze acte de executare silită în circumscripţia Curții de Apel Bucureşti.

Servicii oferite

Serviciile pe care Birou Executor Judecătoresc "Sersea Adrian-Eugen" le oferă sunt următoarele: