Executor judecatoresc - detalii

Executor judecatoresc – informatii generale

Executor judecatoresc este persoana autorizata pentru a pune in executare dispozitiile cu caracter civil din titlurile executorii. Ariile pe care le acopera se refera la executari directe, executari indirecte si popriri. Un executor judecatoresc este licentiat in drept, nu are antecedente penale dar are, insa, o buna reputatie, o perioada de doi ani de stagiatura in aceasta functie, pentru ca apoi sa promoveze examenul de capacitate, sau, a exercitat timp de trei ani o functie de specialitate juridica promovand apoi examenul de primire in profesie.

Executor judecatoresc Sersea Adrian-Eugen

Executor Judecatoresc Sersea Adrian-Eugen intruneste aceste conditii, reprezentand, astfel, persoana potrivita pentru a se ocupa de problemele dumneavoastra ce intra in aria activitatilor ce pot fi desfasurate de catre un executor judecatoresc. Astfel, pentru notificarea actelor judiciare si extrajudiciare, comunicarea actelor de procedura, recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante, aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca, constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila, intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila, executari directe, executari indirecte si alte asemenea probleme, puteti apela cu incredere la serviciile profesionale oferite de catre Sersea Adrian-Eugen, executor judecatoresc.

inchide
 

» Despre noi

   BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC „SERSEA ADRIAN EUGEN” desfăşoară activităţile specifice executării silite în vederea recuperării cu celeritate a creanţelor comerciale, civile sau a celor rezultate în urma unor cauze penale, creanțe constatate printr-o hotărîre judecătorească (civilă, comercială sau penală), sentință arbitrală sau prin alte titluri executorii (bilete la ordin, cambii, CEC-uri, contracte de împrumut, contracte de leasing, etc.).
   Totodata, prin personalul propriu, procedăm la actualizarea debitului sau la calculul dobînzii legale (în situația în care prin titlul executoriu debitorul a fost obligat la plata acesteia), fără costuri suplimentare.
   De asemenea, asigurăm punerea în executare a titlurilor executorii privind: evacuarea, desființarea de construcții și lucrări, punerea în posesie, grănițuirea, precum și orice alte activități prevăzute de lege.
   În exercitarea atribuțiilor legale, Biroul nostru poate să întocmească procese verbale de constatare a ofertei reale de plată urmate de consemnațiune, poate realiza punerea în întîrziere a debitorilor prin notificări, efectuarea constatărilor de fapt, aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanță, comunicare actelor de procedură, la dispoziția instanței, în vederea evitării vicilor de procedură.
   Flexibilitatea politicii noastre de onorarii asigura tuturor justitiabililor punerea în practica a dispozitiilor instantelor de judecata, sumele avansate pentru executarea silita fiind recuperate de la debitor.
   BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC „SERSEA ADRIAN EUGEN” este competent să efectueze acte de executare silită în circumscripţia Curții de Apel Bucureşti.

Servicii oferite

Serviciile pe care Birou Executor Judecătoresc "Sersea Adrian-Eugen" le oferă sunt următoarele: